Fysik 2: Elektron i elektriska fält

För att simuleringen skall visas i sin helhet över skärmen: Klickar på cirkeln (med en kvadrat inskriven) längst ner till höger på simuleringen. Eller så kan du zooma ut (in) genom att trycka Ctrl - (Ctrl+) HUR FLYTTAR MAN PUNKTER OCH ÄNDRAR VÄRDET PÅ VARIABLER? Klicka på en flyttbar punkt eller en glidarknapp och Dra! Du kan också mata in vissa variabler direkt. Eller, Klicka för att markera punkten eller glidarknappen, och använd sedan: • Piltangenter för justeringar, eller • Shift+Piltangenter för finjusteringar, eller • Ctrl+Piltangenter för grovare ändringar, eller • Alt+Piltangenter för ännu grovare ändringar Exempel på uppgifter och hjälp finns efter simuleringen
UPPGIFTER
  1. Accelerationsspänningen Ua=160 V. a) Bestäm elektronens hastighet precis efter att den lämnat accelerationsplattorna. b) Hur lång tid tog accelerationen i a)? c) Vilken hastighet har elektronen när den är mitt emellan accelerationsplattorna?
  2. Accelerationsspänningen Ua=160 V, avståndet mellan avlänkningsplattorna är 2,0 cm och spänningen mellan dem är 45 V. Den fluorescerande skärmen befinner sig vid x =10 cm. a) Bestäm elektronens acceleration när den befinner sig mellan avlänkningsplattorna. b) Hur lång tid befinner sig elektronen mellan avlänkningsplattorna? c) Vilken hastighet har elektronen precis efter att den lämnat avlänkningsplattorna? d) Bestäm elektronens koordinat precis efter att den lämnat avlänkningsplattorna. e) Med vilken vinkel lämnar elektronen avlänkningsplattorna? f) Var någonstans träffar elektronen den fluorescerande skärmen?
  3. Accelerationsspänningen Ua=140 V och avståndet mellan avlänkningsplattorna är 3,0 cm. Elektronen klarar inte att passera igenom avlänkningsplattorna, utan krockar med den nedersta plattan vid x = 6 cm. Vilken potential har den översta plattan?
Hjälp och formler
  • Under accelerationsfasen: där är den elektriska fältstyrkan och är avståndet mellan plattorna. från vilken hastigheten kan bestämmas
  • Under avlänkningsfasen: Hastigheten i x-led är konstant. I y-led sker en acceleration