Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

מעגל היחידה זהויות בסיסיות 2

חקור את מעגל היחידה ואת הזוויות
מהו סינוס הזווית? מהו קוסינוס הזווית? מהו סינוס הזווית השלילית?