Examen Wiskunde 1a: Vraag2

Een ladder met een vaste lengte van 3 m staat tegen een muur. De steunpunten van de ladder schuiven op de grond van de muur weg. Hierdoor schuift de bovenkant van de ladder naar beneden. Welke figuur wordt beschreven door het midden M van die ladder?