Vanjski kutovi trokuta

Tema:
Kutovi
Kutovi α, β i γ nalaze se unutar trokuta, pa ih nazivamo i unutarnji kutovi trokuta. Kut koji je susjedni kut nekog unutarnjeg kuta trokuta nazivamo vanjskim kutom tog trokuta.

Uvjeri se da uvijek vrijedi:

  1. α + α ' = 180°, β + β ' = 180°, γ + γ ‘ = 180°
  2. Vanjski kut trokuta jednak je zbroju njemu nasuprotnih unutarnjih kutova, odnosno: α ' = β + γ, β ' = α + γ,  γ ' = α + β