La funció àrea

Tema/es:
Àrea
Mou A i B
Mantenim fixat el punt A i movem B, per cada punt B tenim una àrea diferent això s'anomena funció àrea. Aquesta nova funció àrea està representada per la traça verda que deixa el punt P sobre uns eixos centrats al punt (0,-30) Moveu el punt B d'extrem a extrem, veureu com P dibuixa la funció àrea. Ara moveu una mica el punt A i torneu a moure B d'un costat a l'altre Heu de veure com P dibuixa una altre funció àrea que és una traslació vertical de l'anterior. I per últim, observem que aquesta familia de funcions són, tal com diu el TEOREMA FONAMENTAL, primitives de f (és a dir la seva derivada és f)