Формула за површину кружног исечка помоћу дужине кружног лука

Задатак 5

Израчунај површину кружног исечка датог на слици

Како је још једна формула за израчунавање површине кружног исечка је где је дужина кружног лука над истим централним углом