Skalarprodukt

Forfatter
mrsherman70

Skalarprodukt

Her kan du se to vektorer og deres skalaprodukt. I denne animation kan koordinaterne kun være heltallige.
  1. Prøv at ændre på længderne af vektorerne. Prøv om du kan gætte, hvordan man beregner skalarproduktet ud fra vektorernes koordinater? Skriv formlen med.
  2. Prøv at ændre vinklen mellem vektorerne. Hvornår bliver skalaproduktet negativt? Positivt? 0? Skriv dine konklusioner op som sætninger. ''Skalarproduktet af to egentlige vektorer og er positivt, hvis og kun hvis...''
  3. Hvad sker der med skalarproduktet, hvis en af vektorerne bliver længere? Kortere?