Fy1: Likformig rörelse av två kroppar

För att simuleringen skall visas i sin helhet över skärmen: Klickar på cirkeln (med en kvadrat inskriven) längst ner till höger på simuleringen. Eller så kan du zooma ut (in) genom att trycka Ctrl - (Ctrl+) Du kan flytta på punkterna för att ändra kropparnas rörelse. Efter simuleringen finns förslag på några uppgifter. HUR FLYTTAR MAN PUNKTER OCH ÄNDRAR VÄRDET PÅ VARIABLER? Klicka på en flyttbar punkt eller en glidarknapp och Dra! Du kan också mata in vissa variabler direkt. Eller, Klicka för att markera punkten eller glidarknappen, och använd sedan: • Piltangenter för justeringar, eller • Shift+Piltangenter för finjusteringar, eller • Ctrl+Piltangenter för grovare ändringar, eller • Alt+Piltangenter för ännu grovare ändringar

Några uppgifter

Genom att avmarkera olika delar av simuleringen så kan man skapa olika uppgifter. Exempel:
  1. Avmarkera ALLT och kör simuleringen. Du ser kropparnas rörelse samt tiden. Rita upp s-t-grafen för kropparna.
  2. Avmarkera v-t-grafen. Välj rörelse för de två kropparna genom att flytta på punkterna i s-t-grafen. Rita v-t-grafen för deras rörelse.
  3. Bestäm s-t-grafen om du bara ser v-t-grafen.
  4. Bestäm kropparnas förflyttning efter 6,0 s om du bara ser v-t-grafen.
  5. Bestäm en s-t-graf för den blåa kroppen så att dess medelhastighet under hela rörelsen (10 s) är 0 m/s.
  6. Bestäm en s-t-graf för den blåa kroppen så att dess medelhastighet under rörelsen är 0 m/s, men att dess totala tillryggalagda sträcka är 30 m. Hur ser man detta på v-t-grafen?