Queteletova-Dandelinova věta (důkaz pro kuželovou plochu)

Dynamická ilustrace důkazu Quételetovy-Dandelinovy věty pro kuželovou plochu: Rovina, která naní vrcholová, ani není kolmá k ose a která s rovinou povrchové kružnice rotační kuželové plochy svírá úhel menší než povrchové přímky plochy, protíná rotační kuželovou plochu v elipse. Jejími ohnisky jsou dotykové body kulových ploch, které jsou vepsány kuželové ploše a dotýkají se roviny řezu (Harant, Lanta: Deskriptivní geometrie pro II. a III- ročník SVVŠ, SPN, 1965, str. 208).