Fig 028

Triangles amb els costats iguals són iguals.