Proporcija

Ako dve razmere i imaju istu vrednost, onda se kaže da čine proporciju . Važi za , i ekvivalentno je sa . Brojevi su članovi proporcije, delimo ih na unutrašnje , i spoljašnje članove ,.
Direktna i obrnuta proporcionalnostVeličine x i y su:
  • direktno proporcionalne ako je , gde je .
  • obrnuto proporcionalne ako je, gde je i .
npr.1 Odnos broja zaposlenih muškaraca i žena u nekoj firmi je direktno proporcionalan  odnosu ukupnog broja zaposlenih muškaraca i žena. direktna proporcija (više - više) npr.2 Ako 4 radnika obave neki posao za 12 dana, koliko bi za taj isti posao trebalo dana da ga završi 6 radnika? obrnuta (indirektna) proporcija (više - manje)