Arbeidsark 1- grafisk løsning av ligninger

En rett linje er alltid gitt på formen y=ax+b. I arbeidsarket finner du en rett linje som du kan jobbe med. Ved å endre på gliderene for a og b kan du skape ditt eget funksjonsutrykk. Merk: se hvordan funksjonsutrykket endrer seg når du endrer verdiene for a og b.

[b]Oppgave 1[/b] Vis hvordan vi kan se grafisk at løsningen på ligningen 2x-4=0 er x=2 [b] Oppgave 2[/b] Lag minst tre nye ligninger der du oppgir både: a) funksjonsutrykket for linjen b) løsningen når y=0 Løsningene dine skal presenteres i et word-dokument. Word-dokumentet leveres på ITL på slutten av timen.