Négyszögek

A paralelogramma

A paralelogramma olyan négyszög, amelynek két-két szemközti oldala párhuzamos. A középpontos szimmetria miatt két-két szemközti oldalának a hossza egyenlő.

A paralelogramma szögei

  • A paralelogramma szemközti szögei váltószögek és egyenlők. 
  • Szomszédos szögei társszögek, tehát kiegészítő szögek.

Kerület és terület

Területét egyik oldalának és az erre az oldalra merőleges magasságának szorzata, illetve két szomszédos oldalának és az ezek által bezárt szög szinuszának szorzata (két szomszédos oldalvektor vektoriális szorzatának hossza) adja:
A paralelogrammák speciális esetei:
  • Az olyan paralelogrammát, amelynek minden oldala egyenlő, rombusznak nevezzük.
  • Ha egy paralelogramma szögei derékszögek, téglalapnak nevezzük.
  • Ha a paralelogrammának a szögei és az oldalai is egyenlőek, akkor négyzet.