Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Definicije trigonometrijskih funkcija (tangens i kotangens)

Povlačite točku A po brojevnoj kružnici i promotri vrijednosti trigometrijskih funkcija kuta kojeg s pozitivnim smjerom apscise zatvara dužina kojoj su točke A i C krajnje točke. Uključite potvrdne okvire tangens i kotangens kako biste vidjeli grafički prikazanu vrijednost tangensa i kotangensa za taj kut. Uključite potvrdne okvire Vrijednosti sinus i kosinus i Vrijednosti tangens i kotangens kako biste vidjeli numeričke vrijednosti trignometrijskih funkcija tog kuta.