zadatak 4

Author:
Radmila P
Конструиши једнакокрако-правоугли троугао ако је позната катета . АНАЛИЗА: катета КОНСТРУКЦИЈА: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ДОКАЗ: Видимо да фигура задовољава дате услове, на основу конструкције. Троугао је одређен по ставу СУС ДИСКУСИЈА: произвољно Дужина странице и угао могу бити произвољни и може се конструисати један троугао, па задатак има једно рјешење.