Adott egyenestől adott távolságra levő pontok (16.)

Az Euklideszi geometriában

Tanítjuk/tanuljuk, hogy azon pontok mértani helye a síkban, melyek egy adott egyenestől egyenlő távolságra vannak, két, az adott egyenessel párhuzamos egyenes. A párhuzamosság miatt indokolt vizsgálatot végezni a nemeuklideszi geometriákban.

A hiperbolikus geometriában

Látható, hogy a keresett mértani hely szimmetrikus az adott egyenesre, de nem két egyenes. (két távolságvonal)

A gömbi geometriában

A mértani hely két kör, melyeknek középpontjai az adott egyenes pólusai.