Σκάλα που Γλιστρά

Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ είναι μια σκάλα με μήκος 3m. Θεωρούμε ότι η σκάλα ξεκινά από την κατακόρυφη θέση και γλιστρά ώσπου να βρεθεί στην οριζόντια θέση σύμφωνα με το αρχείο του λογισμικού. Να «τρέξετε» την προσομοίωση πατώντας το εικονίδιο κάτω αριστερά στην οθόνη και να παρατηρήσετε την κίνηση σκάλας.