Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Površina trokuta i radijus upisane kružnice

U trokut upisana je kružnica radijusa kojoj je središte točka . Konstruiranjem dužina kojima je jedna krajnja točka , a druga kranja točka su , i , taj se trokut podijelio u tri manje trokuta: , i . Površina trokuta jednaka je sumi površina trokuta , i - Kolike su površine tih triju trokuta? Kolika je površina ? Povucite klizač kako biste zornije vidjeli ta tri manje trokuta. Na dnu uratka pojavit će se zaključak.