Suprotni brojevi

Tema:
Brojevi

U bilježnicu napiši suprotnosti sljedećih rijeći:

Crno Nisko Daleko Vatra

Što su suprotni brojevi?

Razmisli i u bilježnicu zapiši definiciju suprotnih brojeva.

Prepiši u bilježnicu i dopuni tablicu:

Prepiši u bilježnicu i dopuni tablicu: