X(481) 1st Eppstein point

Onderwerp:
Coördinaten

1st Eppstein point

P, the 1st Eppstein point and triangle center X(481) is constructed as follows:
  • Construct the three circles with centers A, B, and C, tangent to each other.
  • Define the contact points A', B', and C' of these three circles.
  • Construct the outer Soddy circle (green) , tangent to the three tangent circles.
  • Define the contact points A'', B'', and C'' of the Soddy circle with the three tangent circles.
  • The lines A'A'', B'B'', and C'C'' concur in P, triangle center X(481).
The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

1ste punt van Eppstein

P, het 1ste punt van Eppstein en driehoekscentrum X(481) construeer je als volgt:
  • Construeer de drie onderling rakende cirkels met middelpunten A, B en C.
  • Definieer de raakpunten A', B' en C' van deze drie cirkels.
  • Construeer de externe cirkel van Soddy (groen) , rakend aan de drie rakende cirkels.
  • Definieer de raakpunten A'', B'' en C'' van de cirkel van Soddy met de drie rakende cirkels.
  • rechten A'A'', B'B'' en C'C'' snijden elkaar in P, driehoekscentrum X(481).
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.