Derivacija i nagib grafa funkcije

Autor:
zare2002

Analiza grafa funkcije

1. Nacrtaj graf funkcije koja je prvo rastuća a onda padajuća. 2. Nacrtaj graf funkcije koja je prvo padajuća a zatim rastuća. 3. Skiciraj na svakom grafu nekoliko tangenti i odredi kakvi su im nagibi. Što nam to govori o predznaku prve derivacije funkcije?

Dva primjera za zadatke, tangente i grafovi kvadratnih funkcija.