Jednakokraki trougao

Osnovne osobine jednakokrakog trougla

Trougao čije su dve strane jednake naziva se jednakokraki trougao. Zaključujemo da su i uglovi naspram jednakih stranica jednaki.
Jednake stranice nazivaju se kracima trougla, a treća stranica je osnovica. Teme naspram osnovice jednakokrakog trougla naziva se vrh tog trougla. Krake jednakokrakog trougla označavamo istim slovom.
Jednake stranice nazivaju se kracima trougla, a treća stranica je osnovica. Teme naspram osnovice jednakokrakog trougla naziva se vrh tog trougla. Krake jednakokrakog trougla označavamo istim slovom.

Razmisli pa odgovori!

Da li je svaki jednakostraničan trougao istovremeno i jednakokrak?