פירוק התריסרון המעוין לקוביה ולפירמידות

.לתריסרון מעוין יש 12 פאות בצורת מעוין ואפשר לפרק אותו לשש פירמידות ולקובייה. אם מעבירים את הקודקודים העליונים של הפירמידות לצד השני של בסיס הפירמידות, אפשר להכניס את שש הפירמידות לקובייה. זוהי הוכחה לכך שנפחו של התריסרון המעוין גדול פי שניים מנפח הקובייה הפנימית. שנו בעזרת סרגלי הגרירה את המרחק בין הפירמידות לבין הקובייה ובין הקודקודים העליונים של הפירמידות לבסיסיהן.