Kutovi uz presječnicu

Tema:
Kutovi
Neka su a i b usporedni pravci. Za pravac p koji siječe pravce a i b kažemo da je njihova presječnica. Kutovi koje zatvaraju presječnica i usporedni pravci nazivaju se kutovima uz presječnicu. Pomicati možeš presječnicu a i mijenjati nagib presječnice pomoću žute točke. Alatom za prenošenje oblikovanja (ikona kist) prenesi crvenu boju na preostale kutove koji su mu sukladni. Isto tako i plavu boju na njemu sukladne kutove. Napomena: Prije prelaska na drugi kut isključi prvo oblikovanje klikom na alat za pomicanje (strijelica).