GrafGeneratorLineær

Tast inn en funksjon av typen y=ax+b som passer til grafen som vises og press enter hvis du har rett vil det komme opp en personlig meldig

Etter du har klart det, kan du trykke på knappen "ny funksjon" for flere utfordringer. hvordan fant du a og b i funksjonen y=ax+b. og hva kalles de?