Applet: Lav mønstre med spejling

Forfatter
Tina Ravn
I denne applet kan du eksperimentere med at lave forskellige mønstre med en femkant (polygon). Du kan ændre femkanten til et utal af forskellige femkanter. Du kan flytte spejlingsakserne så mønstret ændres Du kan selv prøve at oprette dit eget mønster i GeoGebra efter samme skabelon, med en polygon som spejles i en eller flere spejlingsakser