Rotační hyperboloid

Chladící věže jaderné elektrárny Temelín mají tvar rotačních hyperboloidů. Jedná se o tzv. přímkové plochy, které lze vytvořit rotací přímky kolem osy, která je s ní mimoběžná. Dynamický model - Pohybem posuvníku otáčíme danou přímkou. Její stopa vykresluje příslušnou plochu.