Tehtävä 451

Tutki, miten pitäisi vakiotermi [i]b[/i] valita, jotta suoran ja paraabelin välillä [–1, 1] rajaaman yksiosaisen alueen pinta-ala on 8? Määritä parametri [i]a[/i] tämän jälkeen laskemalla.