Динамичен чертеж на правилна четириъгълна пирамида

Topic:
Pyramid
На чертежа ясно се вижда, че околните стени на пирамидата са равнобедрени триъгълници, а основата е квадрат. Лицето на околната повърхнина е равно на сбора от лицата на четирите околни стени , т.е. S=4x(1/2 x ABxEG)=P x EG/2, където P е периметъра на основата , а EG е височината на околната стена.