Névtelen dokumentum

Módszertani célkitűzés
Jártasság megszerzése összeadás, kivonás, bontás, pótlás elvégzésében 20-ig.
Módszertani megjegyzések, tanári szerep
Felhasználási javaslat: Összefoglalás, gyakorlás és ismétlés alkalmával egyaránt felhasználható Komplex Instrukciós Program szerinti tanítási óra.[br]Műveletekgyakorlása 20-as számkörben
Komplex Instrukciós Program szerinti óratervezet
[b]Tantárgy: [/b]Matematika[br][b]Tanításiegység: [/b]Műveletek értelmezései képekkel és szöveges problémákkal[br][b]Az óra típusa: [/b]Gyakorló[br][b]Nagy gondolat[/b]: „Játszva számolunk!”[br][b]Osztályfok:1.[/b][br] [br][b]Azóra szerkezete:[/b][br]1. [i]Csoportalakítás:[/i]3 perc[br]A csoportok tudásban ésszocializáltságban heterogén összetételűek, a csoportszerepeket minden[br]alkalommal cseréljük. A szerepek kiosztását a tanító koordinálja. Egy tanuló[br]több szerepet is kaphat. [br]Csoportlétszám:4-5 csoport x 4-5 fő[br]Szerepek: kistanár, időfelelős,eszközfelelős, rendfelelős, írnok, beszámoló[br]2[i].Csoportok munkája[/i]: 8 perc[br]3. [i]Csoportokbeszámolója[/i]: 8 perc[br]4. [i]Egyénifeladatok[/i]: 7 perc (a szóbeli feleletből kimaradók füzetét a pedagógusbeszedi és értékeli)[br]5. [i]Egyénibeszámolók[/i]: 10 perc [br]6[i].Az óra értékelése[/i]: 2 perc[br] [br][b]Felhasználteszközök:[/b][br]Interaktív tábla, NE_009, NE_010segédanyag, tanulói füzet[br][b]Felhasználtismeretek:[/b]  [br]Meg- és leszámlálás egyesével, kettesével. 20-as számkör.Műveletek megfogalmazása műveleti jelekkel. Műveleti jelek használata.[br][b]Fejlesztendő terület:[/b][br]Logikus gondolkodás, számfogalom, természetes szám darabszám tartalmúfogalmának előkészítése, segítségnyújtás.[br][b]Forrásanyag:[/b]Az én matematikám 1. évfolyam[br][b]Időkitöltő:[/b]Színezés az összeadás eredményeinek megfelelően.[br][b] [/b][br][b]Ráhangolódásaz órára, motiváció[/b]: 6 perc az NE_009 SA megoldása[br][b]Csoportfeladat:NE_10 SA megoldása[/b][br][list] [*]A cukorgyárban segítetek cukrot csomagolni.[/*] [*]Minden csomagba összesen 18 darab cukorkát kell tenni a málna- és citromízűekből![/*] [*]Rakjátok ki, milyen csomagokat tudtok elkészíteni![/*] [*]Minden rajz alá írjatok művelteket![/*][/list]Egyéni feladatok:[br]1. tanuló: Rajzod le az első csomagot! Melyik fajta cukorkából vantöbb? Mennyivel? Jelöld a matematika nyelvén![br]2. tanuló: Rajzold le az első és amásodik csomagot! Számold meg összesen mennyi málna ízű cukor van bennük! Írd[br]le a műveletet![br]3. tanuló: Készíts olyan csomagot,amilyet nem rajzoltatok le! Írj alá egy összeadást![br]4.tanuló: Számold meg, melyik csomagban hány darab málna ízű cukor van? Állítsd a[br]számokat csökkenő sorrendbe!

Information: Névtelen dokumentum