Příklad z Petačky

Téma:
Shodnost
Je dán čtverec . Střed strany budiž . Na úhlopříčce vyznač bod tak, že . Dokaž, že je pravý.

Důkaz pomocí shodnosti trojúhelníků - verze 1

Důkaz pomocí shodnosti trojúhelníků - verze 2

Důkaz pomocí PV