úloha na výpočet extrému

Daná je parabola y = 4 - x^2. Najděte vrcholy obdélníku ABCD s největším obsahem, jehož vrcholy A, B leží na ose x, vrcholy C, D mají kladné y-ové souřadnice a leží na parabole.