86-8 Osnosimetrične i centralnosimetrične slike

Na ekranu su dvije točke iste boje. Možeš izabrati jesu li one osnosimetrične ili centralnosimetrične. Točke mogu ostavljati trag pa se pri pomicanju jedne točke pomiče i njezina slika. Odaberi boju točaka, uključi trag te njihovim pomicanjem pokušaj napraviti osnosimetrični ili centralnosimetrični crtež. Pronađi koja su slova u našoj abecedi osnosimetrična, a koja centralnosimetrična te ih pokušaj nacrtati tragom točke.