I ... per a què serveix el CAS del GeoGebra a l'aula?

  • Ajuda / obliga els alumnes a ser (més) rigorosos
  • Poden identificar per sí mateixos algunes errades ( . . . i corregir-les)
  • Redueix el temps dedicat a l'aula a correccions repetitives
  • Podem dedicar el temps estalviat a activitats més creatives
  • Podem ampliar la complexitat d'alguns enunciats
  • Ens podem centrar més en els plantejaments que no en la mecànica de resolució
  • Apareixen divergències en la forma d'expressar els resultats
  • Els alumnes han de saber interpretar i jutjar aquestes diferències