Nombres racionals, fraccions i decimals

Per editar el nombre racional pots seleccionar la forma de fracció i la forma decimal, el cursor d’edició es pot desplaçar a l’esquerra i a la dreta fent un recorregut cíclic entre el numerador i el denominador o la part entera, la part decimal exacta i la part decimal periòdica. El numerador per defecte és 0, el denominador per defecte és 1 i la part entera per defecte és 0. Nota: recordeu que hi ha nombres primers que generen períodes molt grans i poden interrompre la interacció amb l’applet.