Successions1-ProgressionsAritmetiques.ggb

Autor:
jcampos
Explorant les progressions aritmètiques: Inserir un punt lliscant anomenat a1 al rang [-5..5] amb increments d'1 Inserir un punt lliscant anomenat d al rang [-10..10] amb increments d'1 Inserir l'Entrada: f(x)=a1+(x-1)d Visualitza la graella Deixar un zoom en els que es vegin les unitats als eixos de coordenades Inserir les Entrades: A1=(1,f(1)) ; A2=(2,f(2)) ; A3=(3,f(3)) ; A4=(4,f(4)) ; A5=(5,f(5))