Problema 4 PAU juny 2012 Matemàtiques CCSS Sèrie 3

Un triangle té els vèrtexs O(0,0), A(6, 0) i B(0, 3).

a. Dibuixeu-lo i escriviu l’equació de la recta que conté el segment AB. b. Considerem un punt P situat sobre el segment AB, i dibuixem el rectangle que té per diagonal OP i dos costats sobre els eixos de coordenades. Determineu les coordenades de P que fan màxima l’àrea del rectangle.