Figura osiowosymetryczna o zadanej liczbie osi

Autor:
Jerzy Mil
Połącz czerwone punkty na półprostych łamaną zwyczajną zawartą wewnątrz kąta wypukłego wyznaczonego przez półproste. Możesz zmienić położenie tych punktów na półprostych.
Suwak n pozwala ustalić liczbę osi symetrii figury. Każda jego zmiana spowoduje też skasowanie wcześniej narysowanej figury. Przycisk Rysuj wykreśla kształt figury na podstawie łamanej. Przycisk Wyczyść kasuje narysowaną wcześniej figurę.