Mengolijeva vrsta

Avtor:
Hana
Mengolijeva vrsta za r=1 je vrsta, ki konvergira k 1. To lahko dokažemo na zelo preprost način, ker je Mengolijeva vrsta teleskopska vrsta. Zelo lepa pa se mi zdi ta geometrijska razlaga konvergence Mengolijeve vrste.
- H kateri vrednosti bi konvergirala Mengolijeva vrsta, če bi bil polmer krožnice različen od enote? - Kdaj bi divergirala? - Uau, za r=2 dobimo vrsto obratnih vrednosti trikotniških števil n(n+1)/2