Težišče sistema točkastih teles

Avtor:
Barbara
Težišče sistema točkastih teles v ravnini je točka, ki pove, kje je "navidezno" zbrana vsa masa sistema. V ravnini ima vsaka točka svoj položaj in svojo maso. S spreminjanjem teh dveh količin se spreminja tudi težišče sistema. V animaciji je predstavljen sistem petih točkastih teles in njihovo težišče. Spreminjaj lego točk in njihovo maso ter opazuj, kako se spreminja težišče. Kaj se zgodi, če imamo samo eno točko z maso "m", ostale pa imajo maso nič? Kako dosežemo, da je težišče od vseh točk enako oddaljeno?
Katja Bahorič, julij 2010