y=kx+n

Autor:
Vladana
U opštem slučaju, svaka linearna funkcija može se zapisati u obliku y=kx+n. Broj k naziva se koeficijent pravca i ako je k>0 tada je funkcija rastuća (kako se uvećava promenljiva x,tako se uvećava i y), a ako je k<0 tada je funkcija opadajuća (kako se uvećava promenljiva x, tako se smanjuje vrednost po y). Broj n nam govori u kojoj tački će grafik funkcije preseći y-osu.

Primer rastuće funkcije:

y=2x-1
Izaberemo nekoliko vrednosti za x (dovoljno je dve, jer su nam potrebne dve tačke da bismo odredili pravu).Za te vrednosti po x izračunamo vrednosti od y.Unesemo te tačke u koordinatni sistem i dobili smo grafik linearne funkcije.

Primer opadajuće funkcije:

y=- Slično kao u prethodnom zadatku možemo zadati nekoliko, a najmanje dve vrednosti za x i izračunati y,te uneti tačke na grafik.Možemo pak iskoristiti da je n=2 presek sa y-osom, pa zamenom y=0 dobijamo i presek sa x-osom i crtamao grafik: 0=- x=6 Dakle unesemo tačke A(6,0) i B(0,2) u koordinatni sistem.Prava određena tačkama A i B je grafik naše funkcije: