Stelling van Pythagoras puzzelbewijs

Die applet verduidelijkt de stelling van Pythagoras. We starten met een rechthoekige driehoek. (groene driehoek ABC) Op elke zijde van deze driehoek tekenen we een vierkant. We tekenen drie driehoeken, congruent aan de groene driehoek ABC. (Aanvinkvakje 1) Deze driehoeken plaatsen we rond het rode vierkant. Vervolgens draaien we de driehoeken zoals op de figuur. (schuifknop 1 en schuifknop 2) De oppervlakte die nu zichtbaar wordt, is gelijk aan de oppervlakte van het rode vierkant. (het zichtbaar rood + de oppervlakte die door de draaiing van de driehoeken is vrijgekomen) Wat merk je op? (Aanvinkvakje 2)

De oppervlakte van het rode vierkant is gelijk aan de som van de oppervlaktes van de twee kleine vierkanten (oranje). a in het kwadraat = b in het kwadraat + c in het kwadraat Dit is de stelling van Pythagoras.