Sin(α) ja cos(α) yksikköympyrässä

Sin(α) ja cos(α) yksikköympyrässä. Tällä sovelluksella voi tutkia erilaisten kulmien (22,5° porrastus) sinin ja kosinin arvoja. Kulmaa muutetaan liukusäätimestä. Voit myös vaihtaa suunnatun kulman suunnan.
Selvitä sovelluksen avulla seuraavat arvot (likikarvot, yhden desimaalin tarkkuudella): Tehtävä 1 a) cos(90°) b) sin(45°) c) sin(-270°) ja d) sin(180°). Tehtävä 2 Selvitä seuraavien funktioiden merkkikaaviot (missä koordinaatiston neljänneksissä + ja missä -). a) sin(α) b) kos(α)