Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Sin(α) ja cos(α) yksikköympyrässä

Sin(α) ja cos(α) yksikköympyrässä. Tällä sovelluksella voi tutkia erilaisten kulmien (22,5° porrastus) sinin ja kosinin arvoja. Kulmaa muutetaan liukusäätimestä. Voit myös vaihtaa suunnatun kulman suunnan.

Tehtävät

Selvitä sovelluksen avulla seuraavat arvot (likikarvot, yhden desimaalin tarkkuudella): Tehtävä 1 a) cos(90°) b) sin(45°) c) sin(-270°) ja d) sin(180°). Tehtävä 2 Selvitä samat tehtävän 1 tarkka-arvot oheisen taulukon avulla https://cheat.abitti.fi/build/index.html?fi&math#toc-math-xcfg a) cos(90°) b) sin(45°) c) sin(-270°) ja d) sin(180°).