Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Rätblock - Area - Omkrets

Känner du till rätblocket?

I denna uppgift kommer du att få utveckla och testa dina kunskaper kring ett geometriskt objekt, rätblocket. Du ska rita och beskriva ett utifrån små uppdrag och frågor.

Här nedanför ser du en rektangel som är 3 x 6 rutor och en kvadrat som är 3 x 3 rutor.

Varje ruta har 1 cm långa sidor. Kan du med hjälp av rutorna räkna ut rektangelns och kvadratens area?

Kan du med hjälp av de geometriska figurerna skapa ett rättblock? Hur många behöver du av varje sida? Visa på rutpappret.

Hur många sidor har ett rätblock?

Välj alla som är tillämpliga
  • A
  • B
  • C
Kontrollera svaret (3)

Hur många kvadrater behövs till ett rätblock?

Välj alla som är tillämpliga
  • A
  • B
  • C
Kontrollera svaret (3)

Hur många rektanglar behövs till ett rätblock?

Välj alla som är tillämpliga
  • A
  • B
  • C
Kontrollera svaret (3)

Kan du skapa andra former av dessa två fyrhörningar? Testa genom att flytta på prickarna.

Kan du räkna ut rätblockets volym? Kom ihåg, varje ruta är 1 cm.