Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Skutečná velikost úsečky

Pokud úsečka není rovnoběžná s jednou z promítacích rovin, sestrojíme její skutečnou velikost pomocí sklápění, tzn. otáčení promítací roviny úsečky kolem stopy do průmětny. Je lhostejné, zda otáčíte nárysně promítací rovinu do nárysny, nebo půdorysně promítací rovinu do půdorysny.
Image