Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Epicicloides i Hipocicloides

Aquestes corbes s'obtenen quan roda un cercle de radi r per l'exterior o per l'interior d'un altre cercle de radi R. Si la relació entre els radis R/r=k és entera, la corba que s'obté és tancada.