Construcció de QUADRILÀTERS 3.

Tema/es:
Rectangle
Per poder fer la construcció de quadrilàters primer de tot hem de conèixer els diferents tipus de quadrilàters, paral·lelograms, trapezis i trapezoides. En el document següent aparentment teniu 6 quadrats, mou els seus vèrtex, identifica el quadrilàter i contesta les preguntes següents, en cas de no saber-ho fes una recerca d'informació.
  • Com són els seus costats entre ells? longituds i paral·lelisme.
  • Com són les diagonals? longituds, punts de tall i perpendicularitat.
  • Com són els seus angles? complementaris, suplementaris.
RECTANGLES Construir un RECTANGLE sabent COSTAT i DIAGONAL.
Construir un RECTANGLE sabent la DIAGONAL i la SEMISUMA del rectangle.
Construir un RECTANGLE sabent la SUMA i la DIFERÈNCIA dels costats.
Construir un RECTANGLE sabent un COSTAT i la SUMA de l'altre COSTAT i la DIAGONAL.
Construir un RECTANGLE sabent l'ALTURA i la DIFERÈNCIA entre BASE i DIAGONAL.
ROMBOIDE Construir un ROMBOIDE coneixent l'ALTURA i els COSTATS.
Construir un ROMBOIDE coneixent la BASE i les DIAGONALS.
TRAPEZI Construir un TRAPEZI ESCALÈ coneixent els QUATRE COSTATS.