Příklad 1.2

Vypočítejte vzdálenost bodů A[2, 1, -5], B[1, 2, -3].
Řešení:
Zkuste zjistit vzdálenost dvou bodů, které si sami určíte. Vypočtěte klasickým způsobem pomocí vzorce. Zkontrolujte jestli je výsledek shodný s výpočtem v GeoGebře.