vierkanten en sterren

motief in de noordportiek van de Mirtenhof. We construeren een vierde van de tegel met een 4x4 rooster binnen het vierkant. We trekken cirkelbogen met middelpunt op de overstaande zijden met straal 1/4. Hiermee bepalen we de hoekpunten van de sterren en de witte stroken.
We construeren de vierkanten en de zijden van de achtpuntige sterren op de hoekpunten met lijnspiegelingen volgens de zijden van het vierkant.