Ponavljanje gradiva s prethodnog sata

Autor:
ggrdic

Kružnica i krug

Kružnica je skup svih točaka ravnine koje su jednako udaljene od jedne fiksne točke. Jednadžba kružnice sa središtem u točki S(p,q) i polumjerom r glasi . Ako je središte kružnice u ishodištu koordinatnog sustava, jednadžba kružnice je i tu kružnicu nazivamo središnja ili centralna kružnica. Krug sa središtem u točki S(p,q) je skup svih točaka (x,y) ravnine za koje vrijedi .